Innkjøp

Kommunale innkjøp

Publisert 21. januar 2016

I Sørum kommune er det den enkelte virksomhet som bestiller de varer og tjenester de har behov for, det er ikke noe sentralt bestillerkontor. Sørum kommune og de kommunale foretakene har rammeavtaler for en rekke varer og tjenester. Anbud for rammeavtalene utlyses enten av NRI – Nedre Romerike innkjøpsordning eller av den enkelte virksomhet/kommunale foretak.

Anbud for rammeavtaler som har en totalverdi på minst en halv million må utlyses på den offentlige portalen Doffin. Anbud av lavere verdi blir også ofte utlyst her.
Sørum kommune har en innkjøpskonsulent som kan kontaktes for spørsmål om kommunalt innkjøp og avtaler.

Faktura til Sørum kommune, Sørum kommunale eiendomsselskap KF eller Sørum kommunalteknikk KF må være adressert til riktig selskap for å kunne betales. Det kreves faktura i elektronisk handelsformat (EHF).