Vei

Innmelding av saker til Mitt nabolag

Denne uka ble det lansert en ny nettjeneste som fungerer på samme måte som Sørum kommunes egen tjeneste Mitt nabolag.

Tjenesten fiksgatami.no gir innbyggerne i alle kommuner muligheten til å rapportere inn problemer i sitt lokalmiljø. I bunn og grunn er dette samme tjeneste som Mitt nabolag i Sørum kommune.

Vi ser at det har kommet inn en håndfull saker gjennom fiksgatami.no denne uka. Foreløpig har vi ikke tatt stilling til fiksgatami.no, herunder hvordan vi skal håndtere saker som kommer inn gjennom denne tjenesten. Vi ber derfor alle våre innbyggere om å bruke vår egen tjeneste, det vil si Mitt nabolag.

Spørsmål og svar

Dokumenter