15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Innsyn i plansaker og byggesaker

Du kan nå søke opp på gårds- og bruksnummer og finne tilknyttede saker

I en lang periode har vårt selvbetjeningstjeneste for å søke på plansaker og byggesaker knyttet til gårds- og bruksnummer, ligget nede.

Nå er tjenesten oppe og går igjen og du finner den under Selvbetjening - Innsyn - skriv inn gårds- og bruksnummer.

NB! Saker som er eldre enn 2012 vil i liten grad bli funnet, i det Sørum kommune ikke har digitalisert sitt papirarkiv

Har du ikke gårds- og bruksnummer? Gå til www.seeiendom.no og skriv inn adressen, så kommer gårds- og bruksnummer opp. Kommunekart har også denne tjenesten. Om du ønsker å vite eier av en eiendom, må du ringe Statens kartverk på tlf. 32 11 80 00.