Interkommunale innkjøp

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Sørum kommune er vertskommune for NRI.  NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler og oppfølging av disse.

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde
  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusert antall leverandører og fakturamengde
  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet