Profile

Isabella Thomassen

Hjelpepleier

Kultur, helse og omsorg - Demensenheten Sørvald

Isabella Thomassen vCard