Jeg har fått faktura fra kommunen for hjemmehjelp og trygghetsalarm, men har problemer med å forstå hva dette gjelder

Det er din inntekt som er utgangspunktet for beregning av hvilken sats du skal betale for hjemmehjelp.

Vi innhenter opplysninger om inntekten hver høst når ligningen er klar. Hvis du får en endret sats, blir dette effektuert for de tjenester du mottar fra januar. Alle som har endret sats vil få brev om dette. Kommunen sender ut fakturaer etterskuddsvis. Det vil si at tjenester du skal betale for som du har fått i januar, blir sendt ut ca. 20. februar med forfall i mars.

For de som betaler timesats for hjemmehjelp, vil fakturaen vise antall timer som er levert i den aktuelle måned.

Det sendes felles faktura for alle områdene innen omsorg og velferd, altså for hjemmehjelp, trygghetsalarm, varmmat, dagavdeling og korttidsopphold. Har du spørsmål om grunnlaget for fakturaen, ta kontakt med oss eller den institusjonen som gir tjenesten. Har du spørsmål om betalingsutsettelse, ta kontakt med økonomiavdelingen (telefonnummer på fakturaen).

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Hjemmebaserte tjenester

Ansvarsområder

Hjemmetjenesten i Sørum kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten Sørum, hovedkontor:
Adresse: Heggelia 5, 1920 Sørumsand
Tlf: 63 86 93 53

Hjemmetjenesten Frogner:
Adresse: Frogner Helsesenter, Duevegen 9, 2016 Frogner
Tlf: 63 82 44 86    Faks: 63 86 60 61

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Terje Solvik