Jeg har mottatt faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt, men jeg er ikke lenger eier?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker.

Var du ikke eier på fakturatidspunktet, kontakt oss på e-post  regnskap@sorum.kommune.no

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer