Jeg har mottatt faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt, men jeg er ikke lenger eier?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker.

Var du ikke eier på fakturatidspunktet, kontakt oss på e-post  regnskap@sorum.kommune.no

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder