Jeg har to bruksnummer på min eiendom. Kan jeg ta bort det ene?

Der hvor en eiendom har flere gårds- og bruksnummer eller der hvor en eiendom har tilleggsareal som en teig ved siden av hovedteigen, kan disse slåes sammen. 

For å kunne slå sammen eiendommene må det være samme eier/-e på begge. Det må også være lik heftelse på de eiendommene som skal slåes sammen, eller den eiendommen som skal utgå er helt fri for heftelse. Sammenslåing av eiendommer er gratis og kan gjøres ved å bruke skjemaet krav om sammenslåing. Utfylt skjema sendes så til Sørum kommune.

 

Mer om Bolignummer

Spørsmål og svar

Søknader

Om Plan, næring og byggesak

Avdelingens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:

  • Strategisk, langsiktig nærings- og samfunnsutvikling
  • Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
  • Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
  • Overordnede strategiske oppgaver som grunnlag for foretakenes områder
  • Klima og miljø

Daglig drift og støtte:

  • Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
  • Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
  • Kartforvaltning, oppmåling, turkart og andre temakart
  • Kulturminneforvaltning
  • Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommune og private aktører, lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Leder: virksomhetsleder (konstituert) Ketil Matvik Foldal
Besøksadresse: Sørumsandvegen 77, Sørumsand (Vektergården)
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 98 20
Epost:  postmottak@sorum.kommune.no