Jeg ser til stadighet feilparkerte biler der jeg bor, hvem sier jeg fra til?

I Sørum kommune er det innført soneparkering i de fleste områdene, dette betyr at areal som er avsatt til veiformål ikke er parkeringsarealer.

Sørum kommunalteknikk KF får hjelp av lensmannen i Sørum ved håndheving av regelverket.

Mer om Parkering

Spørsmål og svar

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no