Jensrud gårdsbarnehage (privat barnehage)

Barna har daglig kontakt med dyra på gården, som for tiden er: høner, sauer, kuer, katter, hester, kaniner, ender, geit og hund. Ved at barna får oppleve nærkontakt med dyr ønsker vi de skal bli trygge på seg selv og omgivelsene. All mat serveres lokalt.

Barnehager som eies og driftes av private aktører har egne vedtekter som gjelder for egen virksomhet. Vedtekter til de private barnehagene kan leses/lastes ned på barnehagens egen nettside.

pille_nille1@hotmail.com

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter