Profile

June Susann Bjerknes

Miljøterapeut

Kultur, helse og omsorg - Avlastningstjenesten

June Susann Bjerknes vCard