Kan dere bygge flere parkeringsplasser ved togstasjonene? Det er vanskelig å finne p-plass.

Når det gjelder utbygging av flere parkeringsplasser ved togstasjon, er dette noe som Jernbaneverket sammen med Statens vegvesen har ansvaret for.

Mer om Parkering

Spørsmål og svar

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no