Illustrasjonsfoto gebyrer og innbetalinger

Kan du ikke betale nå?

Økonomiavdelingen v/regnskap behandler alle forespørsler om betalingsutsettelse. 

Ønskes det betalingsutsettelse over en måned knyttet til krav som gjelder kommunale avgifter, eiendomsskatt og byggesaker, må det sendes en skriftlig søknad til kommunen.

Betalingsutsettelse inntil én måned sendes til regnskap@sorum.kommune.no. Fakturanummer og/eller kundenummer må oppgis ved en slik henvendelse. Vi kan også treffes på telefon, ring vårt sentralbord, telefon 63 86 90 00.

Inkassovarsel
Hvis du har mottatt inkassovarsel fra Intrum Justitia, er det viktig at du tar direkte kontakt med Intrum. Sørum kommune sender alle utestående fordringer over til Intrum Justitia for videre inndrivelse når faktura ikke blir betalt. 

Mer om Innfordring

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder