Illustrasjonsfoto gebyrer og innbetalinger faktura fra Sørum kommune

Kan jeg få månedsfaktura fra Sørum kommune?

Sørum kommune tilbyr abonnenter i Sørum kommune muligheten til å motta faktura for kommunale avgifter månedlig istedenfor to ganger i året.

Månedsfaktura

For å endre til månedsfaktura kan du fylle ut bestillingsskjemaet nederst på siden. Skjemaet sendes automatisk til Sørum Kommune, Kommunalteknikk.

Oversikt over terminene
 
Det vil være ulikt antall terminer ut fra når man endrer til månedsfaktura:
 • Endring i november gir 12 terminer, med første forfall 20. januar
 • Endring i desember gir 11 terminer, med første forfall 20. februar
 • Endring i januar gir 10 terminer, med første forfall 20. mars
 • Endring i februar gir 9 terminer, med første forfall 20. april
 • Endring i mars gir 8 terminer, med første forfall 20. mai


Oversikten viser at det blir færre terminer når man endrer til månedsfaktura i løpet av året. Eks: Ved overgang til månedsfaktura i mars, slik at første forfall blir 20. april, vil man motta faktura på de tre første måneden med forfall i mars, slik at oppstart med månedsfaktura først blir i april.

Uansett når man endrer til månedsfaktura, vil alle fakturaene ha samme forfall, den 20. hver måned. I tillegg vil siste forfall alltid være den 20. desember hvert år. De totale utgiftene knyttet til kommunale avgifter for hvert år skal betales innen årets slutt.
 
Ønsker man å endre til månedsfaktura, bør eventuell utestående restanse gjøres opp først, og ønsker man i den forbindelse å inngå en avtale om nedbetaling, må det tas kontakt med økonomiavdelingen v/regnskap. Dette gjelder eldre mottatte fakturaer som har hatt forfall og som man har mottatt purring/inkassovarsel på. Eventuelle restanser vil da legges til månedlig faktura som sendes ut til kunden hver måned.
 
Vannmålere
De som har montert vannmåler, får oppgjør mellom innbetalt a`konto og forbruk, på faktura for mars.
A`konto for vann- og kloakkgebyr justeres da etter forrige års forbruk.
 
Feiing
Gebyr for feiing og tilsyn kommer på faktura for mars.
 
Slam
Kontroll- og tilsynsgebyr i forbindelse med slamkum kommer på faktura for mars.
 
Prisendring 
Priser på kommunale gebyrer vedtas av kommunestyret i desember hvert år. 
 

Bestillingsskjema:

 
Mer om Kommunale avgifter og gebyrer

Spørsmål og svar

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

 • Langsiktig økonomiplanlegging
 • Økonomistyring
 • Budsjettoppfølging
 • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
 • Eiersekretariat
 • Regnskap
 • Lønn
 • Eiendomsskatt
 • Tilskudd til kirkelig fellesråd
 • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder