Kan jeg få sykemelding på legevakten?

Legevakten sykemelder kun for en kort periode ved tungtveiende medisinske grunner. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som står for.

Egenmelding

Egenmelding vil si at man er borte fra jobben uten å vise frem sykemelding fra lege. Man får rett til å benytte egenmelding når man har vært ansatt i 2 måneder. Man kan bruke egenmelding i inntil 3 dager på rad. Egenmelding kan brukes inntil 4 ganger i løpet av en 12-månedersperiode. Spesielt for IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv): Man har inntil 8 dagers egenmelding (dagene slås sammen hvis man er borte flere ganger i en 16-dagersperiode). Til sammen kan man ha 24 fraværsdager, uten begrensning i antall ganger.

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen