Kan jeg plante hekk i grensen mot naboen?

I tilfelle hvor hekken skal plantes i grenselinjen og fungere som et gjerde mellom eiendommene må begge parter være enige om dette. 

Skriftlig  avtale om vedlikehold, størrelse og eventuelt hva som skal til for å be om å få hekken fjernet, kan spare parter for fremtidige konflikter. Om bare en av partene ønsker hekk, må den plantes inn på egen eiendom slik at den kan klippes i grensen.  Vær oppmerksom på at annet lovverk også kan sette føringer/begrensninger for hekkens størrelse og plassering, for eksempel vegloven med sine krav om frisikt.

Dette er privatrettslig, kommunen behandler ikke disse sakene. Henviser til grannegjerdeloven.

Mer om Vegvedlikehold

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Plan, næring og byggesak

Avdelingens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:

  • Strategisk, langsiktig nærings- og samfunnsutvikling
  • Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
  • Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
  • Overordnede strategiske oppgaver som grunnlag for foretakenes områder
  • Klima og miljø

Daglig drift og støtte:

  • Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
  • Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
  • Kartforvaltning, oppmåling, turkart og andre temakart
  • Kulturminneforvaltning
  • Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommune og private aktører, lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Leder: virksomhetsleder (konstituert) Ketil Matvik Foldal
Besøksadresse: Sørumsandvegen 77, Sørumsand (Vektergården)
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 98 20
Epost:  postmottak@sorum.kommune.no