Kan kommunen sikre akebakken der jeg bor?

Der hvor kommunen har eierforhold i områdene sikrer vi områdene, det gjelder for eksempel skoler og barnehager. 

Men det er også et ansvar for både foreldre og velforeninger i nærområdet at man vurderer risiko og utfører eventuelle lokale tiltak. Det vil bli en vanskelig kommunal oppgave i praksis å kartlegge, sikre, vedlikeholde og dermed påta seg et offentlig ansvar for områder som ikke kommunen eier.

Mer om Vegvedlikehold

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no