Profile

Kari Hegerstrøm

Assistent

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Kari Hegerstrøm vCard