Kart i skolen

Kart i skolen er et webatlas for hele landet, med mange interessante funksjoner og temakart.

 

Portalen kart i skolen inneholder veldig mange nyttige kartressurser, og burde være interessant også for de som ikke lenger er skoleelever. Noen av funksjonene i denne kartløsningen er:

  • Nødplakat med kart og koordinater, letter søk for redningspersonell og andre som bruker GPS.
  • Historiske kart og flyfoto fra flere norske byer.
  • Kart over naturfarer, energiressurser, geologi, biologi og mange andre tema.
  • Værmelding fra yr.
  • Data om soloppgang og solnedgang.
  • Tegnefunksjoner, arealmåling og mye mer.

Statens kartverk, Miljølære og Naturfagsenteret står sammen om kart i skolen, og prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
 

Mer om Grunnskole