Sørumkart fra SNR-kart

Forskjellige kart og kartbestilling

I kartbestillingsprogrammet kan du kjøpe våre digitale kartdata dersom du trenger kartgrunnlag for prosjektering eller liknende. Dette programmet er rettet mot profesjonelle brukere. I tillegg til disse tre kartportalene har vi samlet en rekke andre kart over kommunen. Disse finner du nederst på denne siden. Her finner du også lenke til turkart Akershus, som er Akershus fylkeskommunes turkartportal.

Skal du bestille situasjonskart i forbindelse med byggesak, gå til selvbetjeningsmenyen.

Mer om Byggesak