Kartlegging av edelkreps og vasspest

I august og september 2018 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps og vasspest.

Edelkreps skal kartlegges i Leira fra Stråtjern og ned til Svellet, i Kverndalsbekken/Tveia og i Gjermåa. Andre sidebekker vil også bli vurdert. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt i august/september. Det vil bli satt ut teiner, og gjennomført el-fiske enkelte steder. Vi ber om at teiner som er lagt ut får ligge i fred.

Vasspest skal kartlegges i Leira og i Kverndalsbekken/Tveia, pluss i aktuelle sidebekker og kroksjøer. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) har fått oppdraget og vil være ute i felt i august. Undersøkelsene vil foregå ved visuell inspeksjon og snorkling i vassdragene. I september vil det bli tatt vannprøver enkelte steder for å undersøke miljø-DNA.

For begge prosjekter vil aktuelle grunneiere bli kontaktet.

Ved spørsmål kan daglig leder i vannområdet kontaktes på lingust@skedsmo.kommune.no

kreps
foto: Vannområde Leira-Nitelva
vasspest
Foto: Helge Bjørn Pedersen