slik skal et adressemerke se ut

Kartverket avslutter trykking og utsendelse av adressemerker

Alle som har leilighet i flerboligbygg skal merke med adressemerke. Merket viser etasje og bolignummer.

På adressemerket som beboerne har fått til nå, står leilighetens unike adresse som er veinavn, husnummer og bruksenhetsnummer (bolignummer). Ved å produsere adressemerker, har Kartverket ytt en ekstra serivce. Denne ekstra servicen opphører nå og siste trykkedato er 11. desember 2018.

Nå er det eier, fester, beboer, eller tiltakshaver selv ansvaret for å ha riktig merking av sin boenhet - på lik linje med huseiere som må sette opp husnummer på boligen sin.

Adressemerker - hvem, hva og hvorfor
Les om adressemerker 
Les om bruksenhetsnummer

Hele artikkelen kan du lese på Kartverkets hjemmesider.