15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Hans kongelige høyhet Kronprins Haakon stod for den offisielle åpningen av ROAFs sorteringsanlegg. Her sammen med ordfører Mona Mangen (th).

Europas mest moderne sorteringsanlegg åpnet

Romerike Avfallsforedling (ROAF) har åpnet Europas mest moderne sorteringsanlegg. Kronprins Haakon stod for åpningen. Ordfører Mona Granbakken Mangen deltok også.

Hans kongelige høyhet Kronprins Haakon stod for den offisielle åpningen 15. august. Ordfører Mona Mangen deltok også under åpningen. Romerike Avfallsforedling (ROAF) er først i verden med helautomatisk sortering av plastavfall. Åtte kommuner har deltatt i satsningen, som er basert på norsk teknologi.


– Satsningen er et stort steg i riktig retning i å håndtere avfall som en ressurs, sier adm. dir. Øivind Brevik.

ROAF vant avfallsbransjens innovasjonspris for sorteringsanlegget i mai. Siden oppstarten i januar har anlegget sortert ut 350 tonn plast, i fem ulike kvaliteter, og levert 2500 tonn matavfall til biogassproduksjon.

- Vi er de første i verden til å bruke den svært avanserte Near Infrared-teknologien (NIR) akkurat på denne måten, sier adm.dir. Øivind Brevik i ROAF.- I en verden med økende forbruk og knappe ressurser er vi nødt til å se på avfallshåndtering i et bærekraftig perspektiv. Å tenke innovativt og ta i bruk ny teknologi er en viktig del av dette arbeidet, sier han.

  • Det nye anlegget i ROAF Miljøpark på Skedsmokorset startet opp januar 2014
  • Anlegget skal sortere ut ca. 2500 tonn plast hvert år til materialgjenvinning
  • Hver og en av oss kaster i gjennomsnitt 23 kilo plast hvert år
  • For hver kilo plast som produseres kreves det opptil 2 kilo olje
  • Anlegget sorterer ut alt matavfallet som kildesorteres i de grønne posene. Totalt håper vi på mer enn 8000 tonn matavfall hvert år
  • Hver og en av oss kaster i gjennomsnitt 112 kilo matavfall hvert år
  • ROAFs renovasjonsbiler går på biogass, produsert blant annet av matavfallet som ROAFs innbyggere har kildesortert

I verdenstoppen på materialgjenvinning
Med sorteringsanleggets solide bidrag, vil ROAF nå en materialgjenvinningsgrad på godt over 50 vektprosent totalt, muligens så mye som 60 vektprosent eller mer etter hvert.

- Dette er helt i verdenstoppen hva materialgjenvinning angår, sier Brevik.

Matavfallet som blir samlet inn, sendes til HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap) for produksjon av biogass og biogjødsel. Biogassen blir drivstoff til busser og renovasjonsbiler, samt biogjødsel til jordforbedring/landbruk. Plasten blir til nye plastprodukter. Det som ikke materialgjenvinnes, går til energigjenvinning (varme). EGEs anlegg i Oslo tar i mot restavfallet, som energigjenvinnes.

Om anlegget
Sorteringsanlegget består av et tyvetalls ulike sorteringsmaskiner og over hundre transportbånd, plassert i et 6000 kvadratmeter stort bygg.

Norsk teknologi
Ved hjelp av sensorteknologi fra norske TOMRA Sorting (TiTech), er sorteringsanlegget det første i verden med helautomatisk sortering av plast. Teknikken består av spektrometrisk avlesning ved bruk av nærinfrarødt (NIR) lys, som kan lese type materiale og materialkvalitet. NIR detekterer matavfall i grønne poser og sorterer ut plast i fem ulike kvaliteter. Teknologien leser hvilket materiale man har framfor seg på båndet, og lufttrykk blåser materialet ut i riktig sorteringsbeholder. - Det er fremdeles viktig at alt annet kildesorteres, da det gir best kvalitet på plasten som sorterers ut, da slipper vi fremmedelementer fra andre avfallstyper, sier Øivind Brevik.

Økonomi
Anleggets sluttpris er 212 millioner kroner, og er finansiert etter selvkost-prinsippet. Eventuelt overskudd går tilbake til kommunene.. Renovasjonsavgiften i ROAF sine eierkommuner har økt noe, men er fortsatt under landsgjennomsnittet.

Hvem gjelder det?
Det bor over 170.000 innbyggere i ROAFs åtte eierkommuner, som er Fet, Gjerdrum, Enebakk, Sørum, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Fra 2015 er også Aurskog-Høland og Rømskog med i ROAF-samarbeidet. Fra januar 2014 har innbyggerne sortert matavfallet i grønne poser, knytt med dobbel knute og lagt dem i beholderen for restavfall. Nye grønne poser deles ut gratis. Noen kommuner hadde tidligere plastsortering, men det nye anlegget tar nå av seg den sorteringsjobben. Innbyggerne skal kaste plasten sammen med restavfallet.

Mer om ERROR: String could not be parsed as XML