Illustrasjonsfoto vei og beplantning hekk

Klipp hekken!

Visste du at det finnes regler for beplantning og vedlikehold langs kommunale veier?

Her kan du laste ned vår brosjyre, og du kan også få tilsendt brosjyren ved å henvende seg til Sørum kommunalteknikk KF.

Mer om Vegvedlikehold

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no