Kommunale innkjøp

I Sørum kommune er det den enkelte virksomhet som bestiller de varer og tjenester de har behov for, det er ikke noe sentralt bestillerkontor. Sørum kommune har rammeavtaler for en rekke varer og tjenester. Anbud for rammeavtalene utlyses av NRI – Nedre Romerike Innkjøpsamarbeid, eller av den enkelte virksomhet.

Anbud for rammeavtaler som har en totalverdi på minst en halv million må utlyses på den offentlige portalen Doffin. Anbud av lavere verdi blir også ofte utlyst her.
Sørum kommune har en innkjøpskonsulent som kan kontaktes for spørsmål om kommunalt innkjøp og avtaler.

Faktura til Sørum kommune må være adressert korrekt, og oppfylle kravene gitt i bokføringsforskriften § 5-1-1. Det kreves faktura i elektronisk handelsformat (EHF).

Les mer om faktura til Sørum kommune her.