03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
kommuneplan 2015-2027 illustrasjonsbilde tatt av Turid Rikheim

Kommunestyret har vedtatt kommuneplan 2015 - 2027

Kommunestyret vedtok kommuneplanen i møtet 24.6.15.

Kommunestyret vedtok kommuneplanen i møtet 24.6.15 sak 88/15.

Kommunens særlige satsningsområder er:

 • Barn og unge og deres oppvekstmiljø
 • Kultur og identitet
 • Utvikling av Sørumsand som kommunesenter

Følgende større endringer ble lagt inn i arealdelen:

 • Nye boligområder ved Olberg (Rånåsfoss), Åsen (Lystadmoen) og Hellne (Blaker)
 • Sentrumsformål ved Blaker stasjon
 • Næringsområdene Hval og største del av Orderudjordet er endret fra næring til boligformål
 • Båndlegging av deler av Mo/Hval til evt. framtidig stasjonsområde
 • Utvidelse av Ausenfjellet næringsområde med ny adkomstveg
 • Deler av Steinerud/Tømmereggen tilbakeføres fra næring til Landbruk, Natur og Friluftsliv
 • Utvidelse av næringsområde ved Krogstad og båndlegging for småflyplass
 • Hensyn- og båndleggingssoner for kulturmiljø natur, kvikkleire, flom og høyspent

Næringsområdet Bjørkemoen er vedtatt med innsigelse. Dette området er hvitt på arealplankartet og har ikke rettslig virkning.Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Vedtatte dokumenter finner du under Kommuneplan 2015-2017.

Spørsmål til saken kan rettes til Plan, næring og byggesak tlf. 63 86 98 20, eller via e-post til plan@sorum.kommune.no.

Mer om Kommuneplan