Status for rullering av kommuneplan for Sørum 2019 - 2031

Status for rullering av kommuneplan 2019 - 2031