Om Rådmannens stab

Rådmannens stab bistår med strategiske og operative oppgaver knyttet til rådmannsfunksjonen.

Ansatte

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Controller: Helga Soldal