kommunevåpen

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunene.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunene. Det velges ved kommunestyrevalget hvert fjerde år. Kommunestyret skal bl.a. vedta kommuneplan, fireårig økonomiplan, årsbudsjett og reguleringsplaner. Sørum kommunestyre har 31 medlemmer.

Kommunestyret holder normalt møtene i kommunestyresalen, Sørum rådhus. Vanlig tidspunkt for møtestart er kl. 19.00, og møtene er åpne for publikum. Møtene i juni og desember starter kl. 09.00. Publikum har anledning til å stille spørsmål til ordfører i det åpne spørrekvarteret ved innledningen av hvert møte. Det finnes et eget reglement for spørrekvarteret, som du finner i "Reglementer" i venstremenyen. Spørsmål bør sendes til ordfører minst tre dager før møtet, slik at ordfører får anledning til å gjøre eventuelle undersøkelser for å kunne gi et godt svar.

I menypunktet reglement under kommunestyret i venstremenyen kan du lese mer om hvilke oppgaver kommunestyret har. I møtekalender finner du saksliste, sakene og møteprotokoll til det enkelte møte i utvalget.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret finner du i politiske utvalg 2015 - 2019.

En oversikt over rekkefølgen blant medlemmene og varamedlemmene samt over hvem som er partienes gruppeleder finner du i dokumentet "Utvalgregister" nederst på siden øvrige råd og utvalg.

Kontaktinformasjon, Sørum kommunestyre:
Ordfører Marianne Grimstad Hansen
telefon 930 52 932
e-post marianne.grimstad.hansen@sorum.kommune.no

Politisk rådgiver
Kristina Haugstveit
telefon 63 86 93 20
e-post khau5@sorum.kommune.no

Rådmann Siri Gauthun Kielland
telefon 63 86 90 02
e-post siri.kielland@sorum.kommune.no

Mer om Politiske partier

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk