Krav om sammenslåing av eiendommer

Informasjon til deg før du søker

Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet kan sammenføyes til en eiendom. Den sammenføyde eiendommen bør bli ett sammenhengende areal.

  • Alle hjemmelshavere må underskrive skjema om sammenslåing.

  • Eiendommene som søkes sammenføyd må ha samme reguleringsformål.

  • Pant må være lik (eller null) på alle eiendommer som skal sammenføyes.

Før krav om sammenføyning av eiendommer sendes kommunen, bør søkerne ha kontaktet. Tinglysingen ved Statens kartverk, for å få oversikt over eierforhold og eventuelle panthavere på alle eiendommene som inngår i sammenføyningen. Dersom eierforholdene og/eller eventuell pant er ulike på de forskjellige eiendommene, må det ryddes opp i dette på forhånd.

Man velger som regel å beholde det bnr. som bebyggelsen står på av hensyn til pant og tinglyste heftelser som påhviler eiendommen

Pris på tjenesten

Gratis.

Hvordan:

Søker (hjemmelshaver) må sende inn sammenføyningsskjemaet som må være med original underskrift (ikke kopiert)

Søknad sendes til Sørum kommune, Postboks 113, 1921 SØRUMSAND, som kontrollerer og videresender til Tinglysningen ved Statens kartverk for registrering.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Bolignummer

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer