Profile

Kristian Samuelsen

Assistent

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Kristian Samuelsen vCard