_DSC4068

Kulturminnefondet på Sørumbesøk

Kulturminnefondet er imponert over det frivillige engasjementet for kulturminnene i Sørum. 6. april var Kulturminnefondet på besøk i Sørum.

Ordfører Grimstad Hansen sier at de frivillige i stor grad er avhengig av den økonomiske hjelpen som Kulturminnefondet yter for å kunne ivareta kulturminnene. Samtidig er Kulturminnefondet avhengig av den jobben frivilligheten gjør for å kunne ivareta kulturarven. 

Kulturminnefondet bevilger penger til restaureringen av Slora mølle. 6. april var direktør Simen Bjørgen fra Kulturminnefondet i Sørum for å befare mølla og arbeidet som er gjort her.

Til sammen har Slora mølles venner fått ca. 500.000 i midler fra fondet. Midler fra Kulturminnefondet er en anerkjennelse og et kvalitetsstempel på arbeidet som gjøres med istandsetting av Slora mølle og området rundt.

- Slora mølle er en inspirasjon for andre istandsettingsprosjekter, sier Simen Bjørgen, som bruker mølla som eksempel når han reiser rundt til andre kulturminneprosjekter i landet.

Slora mølles venner har siden 2012 fått tilskudd fra Kulturminnefondet til flere restaureringsprosjekter:

  • Istandsetting av ulike maskiner
  • Istandsetting av turbin og turbinrør
  • Istandsetting steinkvern og plansikte med utstyr

 

I tillegg til å befare Slora mølla hadde ordfører Marianne Grimstad Hansen invitert Simen Bjørgen til også å besøke Bingen lenser. Her er Bingen lenseminneforening i gang med å restaurere det første lensekaret i stengerekka. Bingen lenseminneforening fikk midler fra Kulturminnefondet i 2016 for å istandsette varpebåten «Askeladden».

Under kan du se bilder fra besøket (Alle foto: Christian Wangberg/Sørum kommune): _DSC4012.jpg


_DSC4097.jpg


_DSC4177.jpg


_DSC4157.jpg


_DSC3942.jpg

 

 

Spørsmål og svar