03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Kulturminnevern

Om kulturminnevern

Kulturminnevern er organisert under tjenesteområdet Miljø og Samfunnsutvikling, v/plan, næring og byggesak.

Kulturminnevern har ansvar for å følge opp og rullere kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, ivareta kulturminnehensynet i plan- og byggesaker og gi råd og informasjon til eiere av kulturminner og innbyggerne generelt.

Kontaktinformasjon

Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 98 20
kulturminnevern@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ketil Matvik Foldal

Mer om Kulturminnevern

Spørsmål og svar