Om Frogner skole og kultursenter

Virksomhetsinformasjon

Frogner skole og kultursenter ligger i sentrum av tettstedet Frogner. Dette er en 1-10 skole med ca 900 elever i skoleåret 2016/17. Inneværende skoleår skal det bl.a. bygges ny kultursal, kantine og flere spesialrom. Vi disponerer også et 25 meters svømmebasseng. Dette er også under rehabilitering inneværende skoleår. Det komplette anlegget vil stå ferdig til skolestart 2017.

Kontaktinformasjon

Besøk: Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner
Post: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Tlf. 63 86 95 00

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Rita Hellesjø Orderud