15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Kulturtilskudd til lag og foreninger

Informasjon til deg før du søker

Søknadsfrist 1. april hvert år.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Sørum kommune

Hvem kan få støtte?

 • Alle lag, foreninger og organisasjoner som arbeider med og for kultur og idrett som kommer barn, unge eller den allmenne kulturforståelsen til gode
 • Det ytes først og fremst kulturstøtte til barn og unge eller arbeid som kommer barn og unge direkte til gode
 • Lag og foreninger som arbeider med kultur og idrett som kommer barn og ungdom til gode skal ha en tydelig rusfri profil

Hva kan man få støtte til?

 •  Tilskudd til etablering av lag, forening eller organisasjon som kommer barn og unge direkte til gode
 •  Tilskudd til spesielle arrangementer eller prosjekter. I slike tilfeller skal søknaden leveres Plan, Næring og kultur minst seks uker før arrangementet finner sted
 •  Tilskudd til lederopplæring/kurs for ungdom
 •  Drift av lag, forening eller organisasjon som hovedsakelig arbeider med kultur for barn og unge
 •  Åpne og offentlige arrangementer knyttet til barn og unge
 •  Arrangementet, laget eller foreningen skal ha tilhørighet i Sørum kommune
 •  Drift av idrettslag; tilskuddet skal hovedsakelig komme barn og unge i idretten til gode
 •  Når det gjelder idrettsmidlene, blir søknadene sendt til Sørum idrettsråd til behandling og de avgir uttalelse om fordeling av midlene
 •  Tilskudd til lekeplasser; disse skal være åpne på ettermiddagen og være allment tilgjengelige

Hva får ikke støtte?

 •  Uteområder som ikke innbefatter lekeplass/nærmiljøanlegg
 •  Prosjekter/arrangementer som allerede er gjennomført.
 •  Idretten får ingen midler ut over de midlene som er avsatt i budsjettet til formålet
 •  Andre avdelinger i Sørum kommune
 •  Kommersiell drift

Søknaden

 •  Søknadsfrist er 1. april hvert år
 •  Budsjett, revidert regnskap og årsberetning for det foregående året skal følge søknaden
 •  Hvis søknaden er ufullstendig med hensyn til vedlegg eller blir levert for sent, vil ikke søknaden bli behandlet

Unntak

 •  Kultur- familie og nærmiljøutvalget kan i spesielle tilfeller og etter særskilt vurdering gjøre unntak fra ovennevnte retningslinjer

Klikk på lenken for å fylle ut og sende inn skjemaet.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Kulturmidler

Spørsmål og svar