Mynter

Kunnskapsprøve i alkoholloven og i serveringsloven (etablererprøven)

Sørum kommune arrangerer følgende kunnskapsprøver:

  • Kunnskapsprøve i alkoholloven (salgsbevilling)
  • Kunnskapsprøve i alkoholloven (skjenkebevilling)
  • Kunnskapsprøve i serveringsloven (etablererprøven)


Gebyret for å avlegge hver av disse prøvene er fra 1. januar 2015 kr 400. Dersom man ikke består prøven, kan man avlegge den på nytt. Man må da betale nytt gebyr på 400 kroner.

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer