Kvalitetskommune-programmet

"En kvalitetskommune er en kommune med gode velferdstjenester og som har fornøyde innbyggere og medarbeidere”, skrev KRD, KS og arbeidstakerorganisasjonene i en invitasjon til kommunene – invitasjon til å bli med i kvalitetskommunesamarbeidet.

Deltakere på sentralt nivå er Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, KS, Akademikerne, LO-kommune, YS-kommune og Unio.

Intensjonen med prosjektet er å videreutvikle kvalitet i pleie- og omsorgssektoren og oppvekstssektoren samt å bidra til å redusere sykefraværet lokalt.

Sørum søkte og ble valgt ut som én av 50 deltakerkommuner. Sørums prosjekter og organisering kan du lese om her.
 

Bakgrunn for prosjektet

Nettverksgruppen

Styringsgruppen

Sykefraværsprosjektet

Skole- og barnehageprosjektet

Rapporter til nasjonalt nivå