Profile

Laila Tørres Harsheim

Fagarbeider med spesialutdanning

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Laila Tørres Harsheim vCard