Bilde av rør som ligger i bakken, graving

Landbruksnytt nr. 4 - 2017

Det handler mye om tilskudd i siste landbruksnytt

Innhold:

 • Ekstra SMIL-midler i jordbruket
 • Tilskudd til regionale miljøtiltak 2017- RMP
 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • Tilskudd til skogbrukstiltak
 • Bygdeutviklingsmidler
 • Tilskudd til drenering – økte satser
 • Oppfylling på landbrukseiendommer
 • Endringer i jord- og skoglov
 • Forbud mot å legge ut fôr og saltslikkesteiner til ville hjortedyr
 • Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Frogner

Kurs og temakvelder:

 • Praktisk grunnkurs i PEFC skogbestand
 • Temakveld lengre jakttid
 • Temakurs landbruk
 • Møte om kvikkleire og tiltak i jordbruket

Landbruksnytt nr. 4 - 2017