Sørum bygdebok, bind 6

Lansering av bygdebok

Sørum kommune lanserer nå det sjette bindet av Bygdebok for Sørum – bosettings- og næringshistorie.

Det er femten år siden det første bindet av Sørum bygdebok, bosettings- og næringshistorie for Sørum ble utgitt i 2003. Alle de fem bindene som har kommet ut til nå har blitt svært godt mottatt av en bred leserskare. Nå er det sjette bindet i serien klar for lansering.  Det syvende og siste bindet skal etter planene være klart ved utgangen av 2019.

For mer informasjon om bygdeboken kan henvendelser rettes til kommunens bibliotek.