Om Organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen

Ansvarsområder

  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Tjenesteutvikling
  • Rekruttering
  • Arbeidsgiverpolitikk
  • Nærværsarbeid
  • Faglig rådgivning og driftsstøtte til tjenesteområdene
  • Personalforvaltning og bistand i personalsaker
  • Rådhusforvaltning
  • Sekretær for rådmannen

Kontaktinformasjon

Kuskerudvegen 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Leder for avdelingen er HR-sjef Monica Nordnes.