Lenker

Psykisk helse – Sørum kommune

Skadelegevakt Ahus:
Sykehusveien 25, inngang 8, Lørenskog.
Åpent alle dager fra kl 08-23.
Telefon: 67 96 61 00

Overgrep og Voldtektsmottaket:
Oslo legevakt, Storgata 40.
Åpent hele døgnet.

Telefon: 23 48 70 90

Nedre Romerike legevakt:
Dampsagveien 4, Lillestrøm.
Telefon: 66 93 80 00

KAD - Nedre Romerike: Dampsagveien 

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Finn din fastlege
Folkehelseinstituttet
Helsenett
Fritt sykehusvalg
Felleskatalogen
Pasienttransport
Giftinformasjonen
Mental helse: Telefon: 116 123
Rustelefonen: Telefon: 08 588
Alarmtelefonen for barn og unge: telefon 116 111