Linker

Kunnskapsskyen 365

Norsk: 

Migranorsk

Free Norwegian Courses

På vei - nettoppgaver elev

Lærebok ord for elev og lærer (Cappelen - Damm)

Ord 1 - elevoppgaver (Cappelen - Damm)

Ord 2 - elevoppgaver (Cappelen - Damm)

 

Engelsk: 

Roleplay English

Samfunnsfag

Min stemme - om demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter

Kurs i 50 t samfunnskunnskap - online kurs du betaler selv

Prøver:

Kompetanse Norge ( Norsk prøve og samfunnskunnskaps prøve )