Profile

Liv M Bjerkem

Sykepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Liv M Bjerkem vCard