15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Lokale forskrifter, vedtekter, normer m.m.

Fjernvarmevedtekt

Publisert 12. februar 2015  | Oppdatert 12. februar 2015

Kommunestyret i Sørum har vedtatt fjernvarmevedtekt 11. juni 2008.

Politivedtekt

Publisert 23. april 2011  | Oppdatert 11. februar 2015

Sørum kommunestyre har vedtatt egen politivedtekt for Sørum kommune. Vedtekten er stadfestet (godkjent) av Politidirektoratet.

Kommunaltekniske forskrifter, normer og standarder

Publisert 17. mars 2009  | Oppdatert 26. juli 2019

Bestemmelser om alkoholbevillinger og åpningstider i serveringsstedene

Publisert 12. september 2008  | Oppdatert 09. juli 2018

Kommunestyret har vedtatt bestemmelser om salg og skjenking av alkohol og om åpningstider for serveringsstedene i kommunen.