Krigsminne Mork

Månedens kulturminne - krigsminner

Det finnes utallige spor, både synlige og usynlige, etter Sørums felles historie. Noen er kjente og andre mer anonyme. For å løfte fram disse sporene vil det på kommunens nettsider hver måned fremover bli presentert et utvalgt kulturminne, kulturmiljø eller kulturlandskap. I november er det valgt ut kulturminner fra andre verdenskrig.

Riksantikvaren har de siste årene hatt fokus på kulturminner fra 2. verdenskrig. I forbindelse med revidering av kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum 2017-2021 ble det registrert flere kulturminner fra siste verdenskrig. Dette er kulturminner fra en nær og ofte vanskelig fortid, men ikke desto mindre en del av historien vår som er viktig å få frem.

Nedenfor er det presentert noen av de krigsminnene vi har registert i Sørum.

Krigsminner Mork

 

Bombenedslaget på Mork

Krigsminne fra 2. verdenskrig. Krater fra bombenedslag med spredte rester av bombe i Verstmorkåsen. Har trolig sammenheng med bombingen av Kjeller i 1943, utført av amerikanske bombefly.

 

 

Brakkeleir Skolealleen

 

Portstolper i Skolealleen

Rest etter tyskernes brakkeleir på Jentoft. Brakkene ble prefabrikkert blant annet på Sørumsand Trevarefabrikk. Omtrent 25 brakker for lager, hester og soldater ble oppført. Portstolper og trapp i naturstein er fortsatt synlige i Skolealleen.

 

 

Sagenhytta

 

Sagenhytta

Her var det øvingsplass for hjemmestyrkene under 2. verdenskrig. Det finnes synlige rester etter grunnmur, portstolper og flaggstangfundament. Ligger sør for Sørum skytterbane.

 

 

 

Det er registrert få kulturminner fra 2. verdenskrig i Sørum. Send gjerne en e-post til kulturminnevern@sorum.kommune.no dersom du har informasjon om slike kulturminner som ikke er registrert.

 

 

Kilder:

Horgen, Jan Erik (2007). Sørum bygdebok. Bosettings- og næringshistorie. Sanden - Sørumsand. Bd.3. Sørum kommune

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum 2017-2021

Sandnes, Svein (1999). Sørum under okkupasjonen 1940-45. Blaker og Sørum historielag.