Profile

Maj Liss Pettersen

Spesialsykepleier

Kultur, helse og omsorg - Psykisk helse og rus

Tlf: 63869375

Mob: 91651867

Maj Liss Pettersen vCard