Ordfører Marianne Grimstad Hansen besøker det nye renseanlegget på Tangen

Mange muligheter med nytt renseanlegg

Ordfører Marianne Grimstad Hansen synes planene om videreforedling av slamprodukter fra det nye renseanlegget gir spennende muligheter i et klimaperspektiv.

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS, er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet. Renseanlegget er et av Norges mest moderne renseanlegg og skal være helt luktfritt. 15. mars besøkte kommunestyret i Sørum det nye renseanlegget på Tangen, som ligger rett utenfor Sørumsand.

- Styreleder Morten Finborud i MIRA minnet oss også om at renseanlegg ikke er "ved veis ende". Slammet fra renseanlegget kan brukes som råvare i nye produkter, for eksempel innen gjødsling. Diskusjonen om videreforedling gleder jeg meg til å ta. Den er viktig i et klimaperspektiv, sier ordføreren.

Ordføreren sier at hun var veldig skeptisk da politikerne vedtok å legge det nye renseanlegget på Tangen, fordi det er et sårbart kulturhistorisk område. Nå synes hun resultatet har blitt et løft for området.

- Historien er ivaretatt, og med nye turveger som kommer, vil området også bli lettere tilgjengelig for innbyggerne, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

_DSC0464
_DSC0471
_DSC0475
_DSC0415
_DSC0428
_DSC0459
_DSC0480

Spørsmål og svar

Søknader