Valglogo

Manntallet legges ut

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 i Sørum kommune ligger til offentlig ettersyn i Sørum rådhus fra 7. august. Du kan selv undersøke om du har stemmerett i Sørum.

Dersom du skal kunne stemme ved valget 13. og 14. september, må navnet ditt stå i manntallet. Du kan undersøke i manntallet for Sørum kommune om navnet ditt står oppført der, og at du i så fall har stemmerett i Sørum.

Manntallet blir lagt ut i resepsjonen i Sørum rådhus og vil være tilgjengelig helt til dagen etter valgdagen.

Du kan møte opp i rådhuset for å undersøke manntallet selv, eller du kan ringe eller sende e-post til resepsjonen, tlf. 63 86 90 00, e-post postmottak@sorum.kommune.no.

Den som mener at en selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt av manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Innkomne klager vil bli behandlet fortløpende.

Hvis du har flyttet til Sørum kommune, og melding om flyttingen ikke var mottatt av folkeregisteret senest 30. juni i år, står du sannsynligvis oppført som stemmeberettiget i den kommunen du flyttet fra. Du vil altså ikke finne navnet ditt i Sørum kommunes manntall. Du har stemmerett i den kommunen hvor du står innført i manntallet.

På selve valgdagen kan du bare avgi stemme i et valglokale i den kommunen hvor du er manntallsført. Hvis du stemmer på forhånd, kan du avgi stemme i en hvilken som helst kommune i Norge og på norske ambassader og utenriksstasjoner i utlandet. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du står innført i manntallet, eller i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, vil stemmen din bli sendt til den kommunen hvor du har stemmerett og bli med i opptellingen der.

Sørum valgstyres adresse er:
Sørum valgstyre
Postboks 113
1921 SØRUMSAND

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk